TOT EIND 2020 ALLE EVENEMENTEN AFGELAST VANWEGE CORONACRISIS

27 februari 2020– 31 december 2020 Locatie: --

Vanwege de door de overheid afgekondigde maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus en de eventuele verlenging daarvan zijn in ieder geval tot eind 2020 alle evenementen waaraan het MBT zou bijdragen door de betreffende organisatoren afgelast.

Zie voor verdere bijzonderheden de pagina Nieuws op deze website.

Naar komende inzetten