Het MBT begeleidt veel evenementen, die begeleiding kent ook verschillende vormen. Hieronder leggen we uit welke categorieën evenementen we onderscheiden en welke werkzaamheden door onze vrijwilligers verricht worden.

Evenementen

ATB wedstrijd

Een wedstrijd met ATB fietsen. Het MBT kan gevraagd worden om het verkeer van en naar het evenement te regelen (Egmond) of om in het parkoers te rijden (Beach Challenge, Scheveningen)

Gehandicaptenrit

Er zijn diverse evenementen waarbij gehandicapten een bijzondere dag wordt bezorgd. Dat kan zijn een rondrit in vrachtwagens, in oldtimers, in zijspannen of in oude legervoertuigen.

Hardloopwedstrijd

Dit betreft hele en halve marathons en 10 km wedstrijden. Bij deze evenementen wordt het MBT vaak ingezet voor verschillende soorten werkzaamheden. Dat kan zijn het vervoeren van diverse personen (schrijvende pers of fotografen) over het parkoers, het kan een rayonhoofd zijn. Het kan ook het beveiligen van grote kruispunten in het parkoers zijn, of het regelen van verkeer van en naar het evenement.

Toertocht

Een groep gemotoriseerde voertuigen (meestal motoren) gaat een toertocht rijden en men heeft het MBT verzocht om de tocht voor te rijden en eventueel ook een route te maken.

Opkikker

Evenementen van onder andere de Stichting de Opkikker. Dit gaat in het algemeen om een evenement waarbij een zwaar ziek persoon een bijzondere dag bezorgd wordt. Soms is daarbij begeleiding in het verkeer nodig of wordt het MBT verzocht familieleden op de motor te vervoeren. Het hebben van een extra helm is daarbij wel handig.

Optocht

Dit betreft een categorie evenementen (zoals onder andere Sinterklaas intochten of bevrijdingsfestivals met oude legervoertuigen van de stichting  ‘Keep them Rolling’ of de ‘Dance Parade’) die zich langzaam over de openbare weg bewegen en waarbij het regelen van het verkeer om het evenement heen noodzakelijk is.

Sportevenement

Dit betreft verschillende sportieve evenementen (niet hardloopwedstrijden of wielerwedstrijden) waarbij inzet van het MBT wordt gevraagd. Dat kan zijn om verkeer te regelen, maar ook om personen in het parkoers (over de route) te vervoeren.

Wielertour

Dit betreft een toertocht van fietsers waar géén wedstrijd element aan verbonden is. De naam wielerclassic wordt ook wel gebruikt. Het MBT wordt dan ingeschakeld om bij de grotere kruispunten in de route voor de verkeersveiligheid te zorgen.

Wielerwedstrijd

Dit is een type evenement waarbij het MBT wordt gevraagd de veiligheid van de wielrenners te waarborgen door hen te waarschuwen voor allerlei obstakels op hun weg. Meestal gaat het om één dag, soms betreft het een meerdaagse wedstrijd ( De Giro d’ Italia en de Eneco tour). In het laatste geval heeft het de voorkeur om de gehele wedstrijd met hetzelfde team MBT-ers te begeleiden.

 

Taken

Enduro Rijden

Dit werk komt zelden voor. Het betreft het bij een ATB-wedstrijd mee rijden over het ATB-parkoers. Kennis van en ervaring met offroad rijden zijn daarbij vereist, evenals het de beschikking hebben over een enduro of offroad motorfiets.

Parcours Beveiligen

Dit betekent het bij een wielerwedstrijd in ploegen rijden naar de inzetpunten. Die punten zijn vaak rotondes, vluchtheuvels en ander weegmeubilair waar de renners niet tegen aan moeten rijden. De MBT-er fungeert dan als signaleur; hij of zij maakt de renners attent op een obstakel door te fluiten en met een gele vlag te zwaaien. In Vlaanderen wordt dit heel duidelijk omschreven als: Seingever.

Rayonhoofd

Dit type werk komt vooral voor bij sommige marathons. De MBT-er is dan als verkeersregelaar verantwoordelijk voor het handhaven van de verkeersmaatregelen langs een deel van het parkoers. Hij stuurt daarbij ander verkeersregelaars aan, soms ook politieagenten.

Rijden met passagier

Dit kan verschillende taken betreffen. De passagier kan een jurylid, coach van diverse lopers of een wedstrijdleider zijn. Maar ook een journalist of zelfs een cameraman. Het rijden met een passagier vereist ervaring met dit werk.

Route Beveiligen

Dit type werk komt voor bij schootmobieltochten, gehandicaptenritten, optochten en wielertoertochten. Dit kan op verschillende manieren worden vormgegeven. De essentie is dan een groep MBT-ers er gezamenlijk voor verantwoordelijk is dat het evenement vrije doorgang wordt verleend door het overige verkeer. Dit kan al dan niet in samenwerking met de politie gebeuren.

Voorrijden

Dit betreft het aangeven van de route van een tocht. Dat kan zijn een toertocht met motoren, maar ook een lange afstandstocht met fietsers. Over het algemeen zijn we bij dit type werkzaamheden niet aangesteld als verkeersregelaar en moeten zowel wij als de deelnemers aan het evenement zich aan de verkeersregels houden.

Verkeer Regelen

Veelal betekent dit tijdens een evenement op één of meer kruispunten het verkeer in goede banen leiden. Meestal omdat minimaal één van de wegen van het kruispunt is afgezet. Soms echter ook, omdat vanwege het evenement één van de verkeersstromen veel groter is dan normaal en de normale regeling niet afdoende is om het verkeer voldoende snel af te wikkelen.