Het Motor Begeleidings Team (MBT) is een stichting, die goede doelen steunt. Deze hebben altijd te maken met onze doelgroep. Het zieke en/of gehandicapte kind in Nederland staat daarin centraal.

De stichting kan op twee manieren goede doelen ondersteunen. Het MBT begeleidt kosteloos een evenement, waarin de doelgroep vertegenwoordigd is. Het beste voorbeeld zijn de vele vrachtwagen / truckruns voor gehandicapten. Hierbij verleent de stichting de mobiele verkeersbegeleiding voor de colonne, zonder dat er kosten voor de organisatie zijn. De organisatie moet wel een evenement verzekering afsluiten.

Ondersteunen

De andere wijze, waarmee het MBT de doelgroep helpt, is het ondersteunen van grote, maar vooral kleine projecten en/of organisaties, die werken voor onze doelgroep. Kenmerkend daarbij is, dat onze eigen vrijwilligers de goede doelen veelal voordragen. Voorbeelden zijn: een gehandicapten elftal van een voetbalvereniging, die nieuwe shirtjes nodig heeft; een opvanghuis dat speelgoed nodig heeft. In principe steunt de stichting in natura, maar geldelijke donaties zijn soms ook mogelijk. Maar dan moet de bestemming wel heel duidelijk zijn. Donaties hebben een maximum van € 1.000, –. Na het aanmelden van een goed doel, zal het bestuur altijd beslissen of het MBT het doel wel of niet kan ondersteunen. Ook bepaalt het bestuur van het MBT wat de feitelijke hoogte van bijdrage uiteindelijk zal zijn.

Aanmelden

Doelgroep organisaties, die verkeersbegeleiding vragen als ondersteuning van een evenement, dienen dit via het formulier ‘aanvraag evenement’ doen. Zij kunnen het evenement als regulier evenement aanmelden, met als duidelijke vermelding dat het evenement onze doelgroep raakt. Het formulier is verkrijgbaar door een e-mail te sturen naar evenementen@motorbegeleiding.nl