Loading...

Evenementen en taken

Door de stichting MBT worden veel evenementen begeleid. Die begeleiding kent ook verschillende vormen. Hieronder wordt uitgelegd welke categorieën evenementen we onderscheiden en welke soorten werk wordt gedaan. De termen die hieronder gebruikt worden komen ook terug in de planning van de stichting.

Evenementen

 • ATB wedstrijd
  Een wedstrijd met ATB fietsen. Het MBT kan gevraagd worden om het verkeer van en naar het evenement te regelen (Egmond) of om in het parkoers te rijden (Beach Challenge, Scheveningen)
 • Gehandicaptenrit
  Er zijn diverse evenementen waarbij gehandicapten een bijzondere dag wordt bezorgd. Dat kan zijn een rondrit in vrachtwagens, in oldtimers, in zijspannen of in oude legervoertuigen.
 • Hardloopwedstrijd
  Dit betreft hele en halve marathons en 10 km wedstrijden. Bij deze evenementen wordt het MBT vaak ingezet voor verschillende soorten werkzaamheden. Dat kan zijn het vervoeren van diverse personen over het parkoers, het kan rayonhoofd zijn, het kan ook zijn het beveiligen van grote kruispunten in het parkoers of het regelen van verkeer van en naar het evenement.
 • Markt/Braderie
  Dit betreft het regelen van verkeer rond een statisch evenement. Meestal is op één of meerdere plaatsen de openbare weg afgesloten en moet het verkeer worden omgeleid. De MBT’ers zijn dan verantwoordelijk voor het handhaven van de verkeersmaatregelen.
 • Toertocht
  Een groep gemotoriseerde voertuigen (meestal motoren) gaat een toertocht rijden en men heeft het MBT verzocht om de tocht voor te rijden en eventueel ook een route te maken.
 • Opkikker
  Evenementen van onder andere de Stichting de Opkikker. Dit gaat in het algemeen om een evenement waarbij een zwaar ziek persoon een bijzondere dag bezorgd wordt. Soms is daarbij begeleiding in het verkeer nodig of wordt het MBT verzocht familieleden op de motor te vervoeren. Het hebben van een extra helm is daarbij wel handig.
 • Optocht
  Dit betreft een categorie evenementen (zoals onder andere Sinterklaas intochten of bevrijdingsfestivals met ‘Keep them Rolling’ of de ‘Dance Parade’) die zich langzaam over de openbare weg bewegen en waarbij het regelen van het verkeer om het evenement heen noodzakelijk is.
 • Sportevenement
  Dit betreft verschillende sportieve evenementen (niet hardloopwedstrijden of wielerwedstrijden) waarbij inzet van het MBT wordt gevraagd. Dat kan zijn om verkeer te regelen, maar ook om personen in het parkoers (over de route) te vervoeren.
 • Wandel evenement
  Een evenement waarbij grote groepen wandelaars een tocht gaan maken. Het MBT wordt dan gevraagd om het verkeer van en naar het evenement in goede banen te leiden.
 • Wielertour
  Dit betreft een toertocht van fietsers waar géén wedstrijd element aan verbonden is. De naam wielerclassic wordt ook wel gebruikt. Het MBT wordt dan ingeschakeld om bij de grotere kruispunten in de route voor de verkeersveiligheid te zorgen.
 • Wielerwedstrijd
  Dit is een type evenement waarbij het MBT wordt gevraagd de veiligheid van de wielrenners te waarborgen door hen te waarschuwen voor allerlei obstakels op hun weg. Meestal gaat het om één dag, soms betreft het een meerdaagse wedstrijd (Eneco tour). In het laatste geval heeft het de voorkeur om de gehele wedstrijd met hetzelfde team MBT’ers te begeleiden.

Taken

 • Enduro Rijden
  Dit werk komt zelden voor. Het betreft het bij een ATB-wedstrijd mee rijden over het ATB-parkoers. Kennis van en ervaring met offroad rijden zijn daarbij vereist, evenals het de beschikking hebben over een enduro of offroad motorfiets.
 • Parcours Beveiligen
  Dit betekent het bij een wielerwedstrijd in ploegen rijden naar de inzetpunten. Die punten zijn vaak rotondes, vluchtheuvels en ander wegmeubilair waar de renners niet tegen aan moeten rijden. De MBT’er fungeert dan als signaleur; hij of zij maakt de renners attent op een obstakel door te fluiten en met een gele vlag te zwaaien.
 • Rayonhoofd
  Dit type werk komt vooral voor bij sommige marathons. De MBT-er is dan als verkeersregelaar verantwoordelijk voor het handhaven van de verkeersmaatregelen langs een deel van het parkoers. Hij stuurt daarbij ander verkeersregelaars aan, soms ook politieagenten.
 • Rijden met passagier
  Dit kan verschillende taken betreffen. De passagier kan een jurylid, of ene wedstrijdleider zijn. Maar ook een journalist of zelfs een cameraman. Het rijden met een passagier vereist ervaring met dit werk.
 • Route Beveiligen
  Dit type werk komt voor bij gehandicaptenritten, optochten en wielertours. Dit kan op verschillende manieren worden vormgegeven. De essentie is dan een groep MBT-ers er gezamenlijk voor verantwoordelijk is dat het evenement vrije doorgang wordt verleend door het overige verkeer. Dit kan al an niet in samenwerking met de politie gebeuren.
 • Voorrijden
  Dit betreft het aangeven van de route van een tocht. Dat kan zijn een toertocht met motoren, maar ook een lange afstandstocht met fietsers. Over het algemeen zijn we bij dit type werkzaamheden niet aangesteld als verkeersregelaar en moeten zowel wij als de deelnemers aan het evenement zich aan de verkeersregels houden.

Verkeer Regelen
Veelal betekent dit tijdens een evenement op één of meer kruispunten het verkeer in goede banen leiden. Meestal omdat minimaal één van de wegen van het kruispunt is afgezet. Soms echter ook, omdat vanwege het evenement één van de verkeersstromen veel groter is dan normaal en de normale regeling niet afdoende is om het verkeer voldoende snel af te wikkelen.

Allereerst dat vrijwilliger zijn, zeker geen vrijblijvendheid inhoud. Als een organisatie op de inzet van het MBT rekent, moeten wij ook op jouw volledige inzet rekenen!

Van elke vrijwilliger verwachten we, dat hij of zij minimaal 5 maal per jaar beschikbaar is voor het doen van een inzet. Als je bericht hebt gekregen, dat je bent ingezet, moet je er op de afgesproken plaats en tijdstip zijn. Een reserve kan tot zelfs tot een uur voor aanvang van het evenement nog worden opgeroepen. Je schrijft het in je (digitale) agenda en je maakt dus geen andere afspraken voor die dag.

De stichting gaat namelijk een contractuele verplichting aan met de organisatie van het evenement. Daarnaast is het zo dat we voor de evenementen door de gemeente worden aangesteld. Zodra de aanvraag voor die aanstelling de deur uit is, kunnen we niet meer zo maar iemand anders inzetten.
Verder verwacht de stichting dat je op een motor rijdt, die aan alle wettelijke eisen voldoet. Dat betekent ook dat er geen niet-toegestane toevoegingen mogen zijn aangebracht (flitsers). Ook verwachten we dat je bij een inzet deugdelijke motorkleding draagt.

Als je vrijwilliger wilt worden bij de Stichting Motor Begeleidings Team (MBT) kijk dan eerst eens even naar onze kalender. Daar kun je zien hoeveel, verschillende evenementen we begeleiden en waar dat zo ongeveer is.

Als je denkt dat je minstens 5 maal per jaar kunt helpen; stuur dan een bericht naar de vrijwilligersadministratie.