ONDER VOORBEHOUD: MBT bij de Meewindkoers

10 oktober 2021 Locatie: Amersfoort e.o.

Onder voorbehoud van de coronamaatregelen begeleidt het MBT op zondag 10 oktober a.s. weer de Meewindkoers in en rond Amersfoort. 
De Meewindkoers geldt als dé afsluiting van het wielerseizoen. Voor deze wielertocht kan onder andere gekozen worden uit fietsafstanden van 70 km, 120 km en 150 km. Alle routes voeren vanuit Amersfoort via autoluwe wegen, verrassende paden en pittige klimmetjes over de Utrechtse Heuvelrug en door Hollandse Polders. 
Ook dit jaar regelt het MBT weer het verkeer op cruciale plekken waar de fietsers van de Meewindkoers en het overige verkeer elkaar kruisen.

Zie voor verdere bijzonderheden de website van de Meewindkoers.

Naar komende inzetten