Privacy-verklaring

Privacy-verklaring van de stichting MotorBegeleidingsTeam

De stichting MotorBegeleidingsTeam (MBT) neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van een nieuwsbrief en desgewenst relevante informatie. Daarnaast kunnen uw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot individuele personen.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Het MBT kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de stichting MotorBegeleidingsTeam en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier (al dan niet op de website) aan het MBT heeft verstrekt. Het MBT kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Waarom heeft het MBT deze gegevens nodig?

Het MBT verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Voorts worden deze gegevens gebruikt voor het registreren van uw activiteiten voor het MBT. Daarnaast kan het MBT uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van activiteiten door het MBT aangeboden aan haar vrijwilligers, alsmede het verzenden van nieuwsbrieven en informatie van belang voor haar donateurs en vrijwilligers van het MBT.

Hoe lang bewaart het MBT deze gegevens?

Het MBT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden na het beëindigen van uw relatie met het MBT niet langer dan een jaar bewaard.

Delen met anderen van gegevens

Het MBT verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. Vrijwilligers van het MBT kunnen op de website van het MBT de persoonsgegevens van andere vrijwilligers niet inzien. Het bestuur van het MBT heeft inzage in alle persoonsgegevens van vrijwilligers. De diverse commissies hebben inzage in alleen dát deel van uw gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taken.

In kaart brengen van website-bezoek

Op de website van het MBT worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Het MBT gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Hyperlinks naar websites van derden

Op de website van het MBT staan soms hyperlinks naar websites van derden. Het MBT stuurt daarbij geen gegevens mee van donateurs en vrijwilligers. Het MBT is niet verantwoordelijk voor de websites van derden en verwijst dan ook naar de privacy policy van de betreffende website voor de verwerking van gegevens.

Gebruik van cookies

Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de voorkeuren van alle bezoekers. Vanwege wijzigingen in de telecommunicatiewet moeten we u om toestemming vragen om cookies op uw computer te plaatsen. Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens. Wij kunnen cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op andere websites te identificeren.

Google Analytics

Het MBT maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics is een web-analyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via Google Analytics krijgt het MBT inzage in het bezoek op de website, zoals bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan het MBT de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hieraan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan het MBT te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Het MBT heeft hier geen invloed op. 
Het MBT heeft Google geen toestemming gegeven om via het MBT verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien of te corrigeren. Op de website van het MBT staan gegevens van vrijwilligers. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens kunt u sturen naar va@motorbegeleiding.nl en/of webmaster@motorbegeleiding.nl. Het MBT zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Beveiliging van gegevens

Het MBT neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van het MBT maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door het MBT verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met het MBT op via va@motorbegeleiding.nl en/of webmaster@motorbegeleiding.nl.

De website www.motorbegeleiding.nl is de website van de stichting MotorBegeleidingsTeam.

 

Zoetermeer, 1 maart 2019