Wat na uw aanvraag?

Alle aanvragen worden in behandeling genomen door de evenementencommissie van het MBT. Vanuit die commissie wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen om verder bijzonderheden over uw evenement te vernemen en de mogelijkheden te bespreken. Uw contactpersoon van de evenementencommissie kan daarna, in overleg met de planningscommissie van het MBT, snel bekijken of uw evenement begeleid kan worden door het MBT. Als u een principe-overeenstemming bereikt met het MBT, krijgt u daarvan zo spoedig mogelijk een schriftelijke bevestiging in de vorm van een contract toegestuurd, waarin de tarieven, de voorwaarden en eventuele overige bijzonderheden staan vermeld. 
Pas na terugontvangst door het MBT van het door beide partijen ondertekende contract is er sprake van een overeenkomst voor de begeleiding van uw evenement door het MBT.

Als is overeengekomen dat het MBT uw evenement gaat begeleiden, wordt vanuit het MBT een evenementcoördinator aangesteld voor uw evenement. Hij/zij is verder voor, tijdens het na het evenement uw aanspreekpunt en zal met u alle verdere details omtrent de inzet van het MBT bij uw evenement bespreken.

Ook uw evenement begeleiden?

Regel hier  uw aanvraag!