Organisatie en bestuur

De stichting MotorBegeleidingsTeam (MBT) wordt geleid door een bestuur van vijf personen, waaronder een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Het bestuur is het hoogste orgaan binnen de stichting. Het heeft tot taak om de algemene doelstelling van de stichting: het steunen van goede doelen, te bewaken. Het bestuur geeft algemene richtlijnen aan waarbinnen de in de stichting aanwezige commissies en MBT’ers hun werkzaamheden kunnen en moeten uitvoeren. Het bestuur vergadert om de twee weken, maar in rustige periodes iets minder frequent.