Wat zijn de voorwaarden?

Als organisator van uw evenement dient u aantoonbaar een adequate evenementenverzekering te hebben afgesloten die ook de motor-verkeersregelaars en hun motoren dekt en, indien vereist, een vergunning van de betreffende gemeente(n) te hebben ontvangen. Ook is het een wettelijke vereiste dat alle bij uw evenement in te zetten (motor)verkeersregelaars als zodanig worden aangesteld door de betreffende gemeente(n).
De aanwezigheid van dat alles wordt voorafgaand aan de inzet gecontroleerd door het MBT. Indien dat alles niet in orde is, kan helaas geen inzet van het MBT plaatsvinden!

Ook eisen de betreffende gemeente(n) in veel gevallen een veiligheidsplan, waarin wordt aangegeven waar en hoe de veiligheid van de deelnemers, publiek, overige weggebruikers e.d. door u als organisator wordt gewaarborgd. Dat veiligheidsplan dient enkele weken voor aanvang van uw evenement te worden aangeleverd aan het MBT, aangezien het MBT aan de hand daarvan moet kunnen bepalen met hoeveel motor-verkeersregelaars uw evenement moet worden begeleid en waar en hoe deze moeten worden ingezet.

Ook uw evenement begeleiden?

Regel hier  uw aanvraag!