Wat na je aanmelding?

Als je je hebt aangemeld bij het MBT, krijg je allereerst een uitgebreid inschrijfformulier en verdere informatie ge-e-maild. Na terugontvangst van het inschrijfformulier (incl. pasfoto) krijg je een uitnodiging voor een introductiedag, samen met andere geïnteresseerden. Zo’n introductiedag wordt enkele malen per jaar georganiseerd en wordt gewoonlijk gehouden in Zoetermeer of omgeving. Tijdens die dag wordt je volledig geïnformeerd over hoe het MBT werkt, wat er van MBT’ers wordt verwacht en welke voorwaarden daar aan zijn verbonden.

Ook MBT'er worden?

Regel hier je aanmelding!