Hoe werkt het MBT?

Bij het MBT zijn meer dan 150 vrijwillige motor-verkeersregelaars regelmatig actief. Om het verantwoordelijke werk in goede banen te leiden, is er naast het bestuur van de stichting ook een aantal commissies actief. Zie voor de taakverdeling de pagina ‘Bestuursorganen en commissies ’. 

De motor-verkeersregelaars zijn het gezicht van het MBT. Alle motor-verkeersregelaars van het MBT zijn ervaren motorrijders (m/v) en zijn allen gecertificeerd en duidelijk herkenbaar als officiële verkeersregelaar.

Evenementencoördinator

Voor ieder evenement waarvoor het MBT de begeleiding verzorgt, wordt binnen het MBT een evenementcoördinator (EC) aangesteld. Iedere inzet van het MBT staat onder leiding van een EC van het MBT, vaak geassisteerd door een assistent-evenementcoördinator (AEC). De EC vertegenwoordigt de stichting bij contact met de organisator van het evenement. Daarnaast heeft hij/zij regelmatig contact met de plaatselijke politie en alle betrokken overheden. 

De EC is er ook verantwoordelijk voor dat alle aan het evenement deelnemende vrijwilligers van het MBT de benodigde informatie krijgen en op het goede moment op de juiste plaats aanwezig zijn.

Ploegleider

Als dat nodig is voor een goede begeleiding van een evenement, werkt het MBT in ploegen, met ieder een ploegleider (PL). In alle gevallen is de PL een ervaren MBT’er, die de lijnen kan uitzetten voor de overige MBT’ers binnen hun ploeg. Bij grotere wielerwedstrijden kan het voorkomen dat het MBT begeleidt in wel 10 ploegen van ieder 5 à 6 motor-verkeersregelaars. De ploegen beveiligen dan om en om een groot kruispunt of een reeks objecten in de route ten tijde dat de wielerwedstrijd passeert, waarna de ploeg verder gaat naar een volgende locatie. 
Bij veel inzetten wordt ook samengewerkt met de plaatselijke, regionale of, bij de grotere inzetten, landelijke politie.