Wat zijn de voorwaarden?

Aan het zijn van MBT’er zijn, los van het gegeven dat zowel motor als berijder natuurlijk geschikt moeten zijn om een inzet naar behoren uit te voeren, zoals een goede rijvaardigheid, een scherp verkeersinzicht en het snel en soepel op en van de motor kunnen stappen, ook enkele bijzondere voorwaarden verbonden.

Natuurlijk moet je in het bezit zijn van een geldig motorrijbewijs, maar als MBT’er dien je het (volwaardige) rijbewijs A (niet zijnde A1 of A2) te hebben. Dit omdat in de praktijk wel eens bleek dat motoren behorend bij een A1- of A2-rijbewijs onvoldoende konden ‘meekomen’ bij bepaalde inzetten. Daarbij komt dat zo’n beperkt rijbewijs vaak samengaat met de leeftijd van de houder daarvan en daarmee met de hoeveelheid rij-ervaring.
Verder spreekt het vanzelf dat je – ook tijdens de inzetten van het MBT - deugdelijke motorkleding en een goedgekeurde valhelm draagt.

Alle MBT’ers verrichten hun inzetten voor het MBT op hun eigen motor. Die motor dient – niet alleen tijdens een MBT-inzet – te voldoen aan alle wettelijke vereisten. Maar daarnaast stellen we als MBT ook enkele extra voorwaarden aan de gebruikte motor. Op geen enkele manier willen we met onze motoren aanstootgevend zijn. Een al te opzichtelijk uiterlijk, een al te luide uitlaat, een al te verwaarloosde motor e.d. zijn dan ook niet gewenst.
Ook willen we liever niet met (feitelijk) driewielige motoren of (motor)scooters deelnemen aan inzetten van het MBT.

Dit alles omdat we met onze werkwijze, rijvaardigheid en ervaring, maar ook met onze motoren bij ieder optreden een goede, representatieve indruk willen achterlaten, omwille van onze opdrachtgevers, de omgeving waarin we optreden en de uitstraling van het MBT.

Ten slotte wordt van iedere MBT’er verwacht dat hij/zij minimaal 5 inzetten per jaar verricht.
Het MBT verricht jaarlijks ongeveer 80 inzetten, groot en klein en van diverse aard, dus dat zou moeten lukken. De meeste van die inzetten vinden plaats in het weekend, maar soms ook op een doordeweekse dag. Een inzet duurt maximaal 6 uur, exclusief de rijtijd van en naar het evenement. Houd er wel rekening mee dat de meeste inzetten van het MBT plaatsvinden in het westen van het land.

Ook MBT'er worden?

Regel hier je aanmelding!