Bestuursorganen en commissies


Een organisatie als het MBT kan niet functioneren met alleen een bestuur. Daarom zijn binnen het MBT zo’n 15 verschillende bestuursorganen en commissies actief, die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting betreffende hun functie. Iedere commissie heeft haar eigen verantwoordelijkheid en werkgebied:

Vrijwilligersadministratie

De taak van de Vrijwilligersadministratie (VA) is het vastleggen, beheren en onderhouden van de ledenadministratie en zorgen dat de gegevens op het juiste moment beschikbaar zijn. De VA houdt onder andere de naam- en adresgegevens van alle MBT’ers bij. Ook houdt de VA de geldigheid van de instructieverklaringen van de MBT'ers in de gaten. 
Onder de Vrijwilligersadministratie valt ook de vroegere Instructieverklaringenadministratie (IVA).

Inzetadministratie

De Inzetadministratie is een sub-administratie van de penningmeester van het MBT, waarin wordt bijgehouden welke MBT’ers bij welke evenementen zijn ingezet, onder andere voor de uitbetaling van de inzetvergoeding.

Evenementencommissie

De taak van de Evenementencommissie is het leggen en onderhouden van de contacten met alle organisaties die evenementen organiseren. Ook het verzorgen van alle public relations met betrekking tot het MBT. Zorgen dat er publiciteit gegeven wordt aan activiteiten die het MBT uitvoert. Ook het onderhouden van contacten met sponsors en klanten wordt door deze commissie verricht.

Planningscommissie

De taak van de Planningscommissie (PC) is het beoordelen en verwerken van aanvragen van organisatoren van evenementen om verkeersondersteuning van hun evenementen in de planning. Het verwerken van alle aan- en afmeldingen van de MBT’ers. Het informeren van alle MBT’ers over hun inzetten. Het maken en distribueren van de grosselijsten voor de Evenementcoördinatoren (EC). Het bestuur adviseren in aannames van evenementen en het beleid daaromtrent.

Routevoorbereidingscommissie

De taak van de Routevoorbereidingscommissie (RVC) is het zo effectief mogelijk indelen van de route van evenementen die door het MBT begeleid worden. Daardoor worden de, door de organisator van een evenement te beveiligen, punten door onze ploegen op tijd bemenst en beveiligd.

Materiaalcommissie

De taak van de Materiaalcommissie (MC) is het in bruikleen uitgeven, onderhouden en beheren van materiaal (verkeersregelaarshessen; verkeersregelaarsvlaggen; portofoons etc.).

Opleidingscommissie

De taak van de Opleidingscommissie (OC) is het regelen van cursussen en trainingen, zoals de opleiding tot verkeersregelaar, de cursus Evenementcoördinator en rijvaardigheidstrainingen. Maar verder ook het zorgdragen voor de intake van nieuwe (aspirant) MBT’ers, het nieuwe leden zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de werkwijze van het MBT bij evenementen, het begeleiden van nieuwe (aspirant) MBT’ers bij hun eerste inzet(ten), het voordragen van een nieuwe MBT’er bij het Bestuur en het maken en onderhouden van een ‘Handboek MBT’. 
In een bestuursvergadering zal op voordracht van de OC worden besloten of een nieuwe MBT’er een volwaardig MBT’er kan worden. De OC heeft hierin een beslissende rol, om zo de kwaliteit die van het MBT verwacht mag worden, op peil houden.

Automatiseringscommissie

De taak van de Automatiseringscommissie (AC) is het opzetten, uitvoeren en bijhouden van automatiseringszaken binnen het MBT.

PR-commissie

De taak van de PR-commissie (PRC) is het onderhouden van diverse, op de public relations gerichte taken binnen het MBT. Hieronder valt tevens het onderhouden van de social media van het MBT (Twitter, Facebook, LinkedIn, Intragram).

Lief-en-leedcommissie

De taak van de Lief-en-leedcommissie (LLC) is het onderhouden van sociale contacten binnen het MBT, met name bij hoogte- en dieptepunten.

 

Verder heeft het MBT een redactie voor de interne Nieuwsbrief MBT, een webmaster voor het actueel houden van de website en een webshopwinkel voor de verkoop van MBT-kledingstukken e.d.