Weer net als ieder jaar: het MBT bij de Appierun

21 mei 2022 Locatie: Noord- en Zuid-Holland

Op zaterdag 21 mei a.s. begeleidt het MBT weer de Appierun. Evenals de Appierun, is ook de begeleiding daarvan door het MBT inmiddels, uitgezonderd twee coronajaren, een jaarlijkse traditie.

De Appierun, georganiseerd door de stichting 2Wheels4Wings, is (sinds 2004!) een jaarlijkse rondrit (‘run’), vanuit Hoofddorp, door een deel van Noord- en Zuid-Holland om de gehandicapte medemens een leuke dag te bezorgen. Gewoonlijk rijden er 100 tot 150 motoren, motoren-met-zijspan en trikes mee, ieder met als passagier een gehandicapte medemens. Alle motorrijders zijn vrijwilliger en rondom de organisatie van de Appierun zijn nog eens zo’n 150 vrijwilligers actief, zoals EHBO’ers, mensen die de lunch verzorgen en uitdelen, de helmen helpen op doen, foto’s maken enz. enz.

De motor-verkeersregelaars van het MBT begeleiden de stoet motoren, motoren-met-zijspan en trikes belangeloos veilig door het overige verkeer.

Zie verder de website van de organiserende stichting 2Wheels4Wings .

Naar komende inzetten