Er kunnen weer evenementen georganiseerd worden!

vrijdag 19 maart 2021

Vanaf 1 juli a.s. kunnen organisatoren weer evenementen gaan plannen en organiseren. Zij kunnen dat dan met een gerust hart gaan doen, aangezien het Rijk met een subsidieregeling garant staat voor de gemaakte kosten als het evenement door de dan geldende coronamaatregelen onverhoopt niet door kan gaan. Dat heeft de Ministerraad vandaag besloten. Hierdoor kunnen ook tijdens de tweede helft van dit jaar de inzetten van het MBT bij verschillende evenementen weer op gang komen.

Aan het houden van een evenement gaat in de meeste gevallen een lange voorbereidingstijd vooraf. Daarbij moeten afspraken worden gemaakt, contracten worden gesloten en kosten worden gemaakt. Pas bij het houden van het evenement kunnen die kosten, als dat van toepassing is, worden terugverdiend.

Tot voor kort werden de gemaakte kosten voor een evenement dat vanwege de coronamaatregelen moest worden geannuleerd in veel gevallen gedekt door een annuleringsverzekering van de organisator. Inmiddels hebben veel verzekeraars deze optie uit hun annuleringspolissen geschrapt, waardoor die kosten dan voor rekening van de evenementorganisator komen. Omdat zij in de meeste gevallen dat financiële risico niet kunnen dragen, zagen en zien zij af van het organiseren van evenementen.

Door de nu door bekend gemaakte subsidieregeling ontvangt de organisator van een evenement, als dit door coronamaatregelen toch niet door kan gaan, 80 procent van de gemaakte kosten als gift terug van het Rijk. Voor de overige 20 procent kan van het Rijk worden geleend. Voor deze regeling heeft het Rijk 385 miljoen euro gereserveerd.

Zie verder het persbericht van de rijksoverheid.

Naar nieuwsoverzicht