MBT ook actief richting landelijke politiek

zondag 17 november 2019

Eind 2018 maakte de politie bekend dat ze eind 2019 25 procent en eind 2020 50 procent minder tijd gaat besteden aan het begeleiden van wielerwedstrijden op de openbare weg. Het lijkt onvermijdelijk dat ook andere evenementen op de openbare weg, zoals hardloopwedstrijden, truck-runs en optochten, daar iets van gaan merken. Dat zou dan ook effect kunnen hebben op het werkaanbod van motorbegeleidingsteams. Daarom heeft onder andere het MBT actie ondernomen.

Die actie ondernemen we vanuit het Landelijk Platform Motor-VerkeersRegelaars (LP-MVR). Het LP-MVR is een overlegplatform van vier grote motorbegeleidingsteams met vrijwillige, gecertificeerde motor-verkeersregelaars, waaronder het MBT. Al geruime tijd wordt door het LP-MVR deelgenomen aan een periodiek overleg met de politie, de KNWU, de KNAU, het NOC*NSF, de VOW, de KNMV en de SVNL. In dat overleg wordt besproken hoe het effect van minder politie-inzet bij wielerwedstrijden kan worden opgevangen.

De motorbegeleidingsteams in het LP-MVR zijn prima in staat om wielerwedstrijden op de weg te begeleiden. Dat doen ze ook al, maar altijd in samenwerking met de politie. Want alleen de politie heeft de bevoegdheid om rijdend op de motor aanwijzingen te geven aan het overige verkeer. Als ook de gecertificeerde motor-verkeersregelaars van motorbegeleidingsteams die bevoegdheid krijgen, kunnen veel taken worden overgenomen van de politie. En kunnen de wielerwedstrijden op de weg gewoon doorgaan, want goede, gecertificeerde motor-verkeersregelaars zijn er voldoende.

Daarvoor zijn er wel enkele kleine wetswijzigingen nodig. Om de nieuwe bevoegdheden voor motor-verkeersregelaars vast te leggen, maar ook om de eisen aan, voorschriften voor en verantwoordelijkheden van motor-verkeersregelaars vast te leggen. Vanuit het voornoemde periodiek overleg zijn er daarvoor contacten met Tweede Kamerleden en de betrokken ministeries. In de Tweede Kamer zijn er moties over aangenomen en vanuit de ministeries gaat een onderzoek worden opgestart. Hoewel ambtelijke molens gewoonlijk niet heel snel draaien, zit er dus zeker wel beweging in.

Wat de huidige situatie is, wordt in vier en een halve minuut heel duidelijk uitgelegd in een YouTube-video van de wielernieuws-website WielerFlits. Kijk daarvoor op http://tiny.cc/8obegz.

Naar nieuwsoverzicht