Vanaf 1 juli weer ééndaagse evenementen mogelijk

maandag 14 juni 2021

Met ingang van 1 juli kunnen, onder bepaalde voorwaarden, ééndaagse evenementen met de gebruikelijk bezoekersaantallen weer doorgaan. Dat is afgelopen vrijdag in de ministerraad besloten. Dat betekent dat, eveneens onder bepaalde voorwaarden, de inzetten door het MBT bij die evenementen weer kunnen gaan plaatsvinden.

Tijdens die evenementen hoeft niet meer anderhalve meter afstand te worden gehouden. Wel kan als voorwaarde worden gesteld dat alle bezoekers maximaal 40 uur daarvoor een toegangstest hebben ondergaan of een herstel- of vaccinatiebewijs kunnen tonen. Deze verruiming van de coronamaatregelen geldt nog niet voor andere sectoren zoals de horeca, culturele instellingen en professionele sportwedstrijden. 

Meerdaagse evenementen gaan vanaf eind juli weer mogelijk zijn. Daarbij gelden dan extra voorwaarden, zoals tussentijds testen. Ook vanaf eind juli kunnen ook voor de andere sectoren zoals professionele sportwedstrijden, de coronamaatregelen verruimd worden zoals voor de ééndaagse evenementen. 

Voordat een evenement weer doorgang kan vinden moet in veel gevallen natuurlijk wel de betreffende gemeente een vergunning hebben afgegeven en moet er, indien vereist, voldoende politiecapaciteit beschikbaar zijn. 

Zie verder het persbericht van de rijksoverheid .

Naar nieuwsoverzicht