Eerste slachtoffer door bezuinigingen bij politie

woensdag 12 februari 2020

Eind 2018 maakte de politie bekend dat ze eind 2019 25 procent en eind 2020 50 procent minder tijd gaat besteden aan het begeleiden van wielerwedstrijden op de openbare weg. In november jl. hebben wij dat gemeld op deze website, samen met het bericht dat onder andere het MBT daarop landelijk actie had ondernomen (zie ons eerdere bericht daarover). Inmiddels lijkt de terugtrekkende beweging van de politie een jaar te zijn opgeschoven: pas eind 2020 25 procent en eind 2021 50 procent minder tijd voor dergelijke wielerwedstrijden.

Dat neemt niet weg dat die bezuiniging inmiddels het, voor zover ons bekend, eerste slachtoffer heeft geëist. Vandaag maakte de organisatie van de wielerklassieker Omloop van de Glazen Stad, die al vele jaren wordt begeleid door de politie en het MBT, namelijk bekend dat deze wielerwedstrijd dit jaar vanwege die bezuinigingen bij de politie definitief niet kan worden verreden. Doordat de politie dit jaar slechts 7 van de 25 benodigde motoragenten kan leveren, kan de organisatie de veiligheid van de renners niet garanderen’ (zie het krantenbericht daarover).

Dat besluit heeft logischerwijs ook gevolgen voor het MBT: als de wielerkoers niet wordt verreden, hebben wij niets te begeleiden. Als motor-verkeersregelaars kunnen we wel veel begeleidende taken overnemen van motoragenten, maar niet alle. De kennis, kunde en ervaringen daarvoor hebben we wel, maar de benodigde bevoegdheden (nog) niet. Daar werken we nu wel aan, op landelijk niveau, vanuit het Landelijk Platform Motor-VerkeersRegelaars (LP-MVR): een overlegplatform van vier grote motorbegeleidingsteams met vrijwillige, gecertificeerde motor-verkeersregelaars, waaronder het MBT. Of dat het gewenste resultaat gaat hebben, is nog afwachten. Niet alleen voor ons, maar ook voor heel veel wielerwedstrijden en andere evenementen op de openbare weg.

Naar nieuwsoverzicht